CAREER

CAREER : World Economic Forum ประกาศชาวโลกปรับตัว เพิ่มทักษะรองรับงานอนาคต

World Economic Forum ประกาศชาวโลกปรับตัว เพิ่มทักษะรองร […]

CAREER : World Economic Forum ประกาศชาวโลกปรับตัว เพิ่มทักษะรองรับงานอนาคต

World Economic Forum ประกาศชาวโลกปรับตัว เพิ่มทักษะรองรับงานอนาคต

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เร็วขึ้นเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการปรับตัวของชาวโลกในยุคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สำหรับการอ้างอิงล่าสุดที่เรียกว่า “ประชุมภาวะหนี้ของโลก” ที่จัดโดย World Economic Forum (WEF) ได้ประกาศความสำคัญของการเพิ่มทักษะรองรับงานในอนาคตในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีและสภาวะการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในสภาวะการเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วและเป็นต้นทางการดิจิทัล การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะใหม่ๆ กลายเป็นความจำเป็นสำหรับชาวโลกทุกคน เพื่อให้สามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในสายงานอนาคตที่รอคอย

การแก้ไขประชุมภาวะหนี้ของโลกในปี 2023 โดย WEF มุ่งเน้นไปที่หลายปัจจัยสำคัญ เพื่อช่วยให้ชาวโลกพร้อมรับมือกับอนาคตที่มาถึงอย่างรวดเร็ว ดังต่อไปนี้

 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต : WEF ยืนยันว่าการศึกษาและการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเมื่อคุณจบการศึกษาหรือเข้าสู่ตลาดแรงงาน การศึกษาตลอดชีวิตมีความสำคัญอย่างมากเพื่อปรับตัวกับสถานการณ์และต้องการความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา
 • การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล : เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของสถานะการทำงานในอนาคต การทำความเข้าใจและการทำงานกับเทคโนโลยีและข้อมูลจะเป็นทักษะที่ควรมีสำหรับทุกคน
 • การสร้างทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง : สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเป็นทักษะสำคัญ การเรียนรู้อย่างรวดเร็วและการปรับตัวจะช่วยให้คนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น
 • ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม : WEF กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและการสร้างสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุกคน
 • การสร้างสภาวะการทำงานที่ยืดหยุ่น : การเปลี่ยนแปลงในการทำงานจะเร็วขึ้น และการสร้างสภาวะการทำงานที่ยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้คนที่มีทักษะต่างๆ สามารถเข้ามาทำงานได้เป็นสิ่งสำคัญ

หลายปัจจัยเหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต สำหรับชาวโลกทุกคน การสนับสนุนและการลงทุนในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คนทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในสายงานของตนเอง

เพิ่มทักษะที่ควรจะมี เพื่อปรับตัวและประสบความสำเร็จในสถานการณ์และสายงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตนั้นมีหลายประการ นี่คือ 10 ทักษะสำคัญที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ

 • ทักษะด้านดิจิทัล : การเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีและการทำงานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัล
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต : การมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • ทักษะการแก้ปัญหา : การที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา คิดวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขปัญหาเป็นทักษะที่มีคุณค่า
 • ทักษะการสื่อสาร : การสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน มีความสำคัญในทุกสายงาน
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น : การที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสริมสร้างความร่วมมือและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมมีความสำคัญ
 • ความคิดสร้างสรรค์ : การสามารถคิดนวัตกรรมและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่เรียกว่าในสายงานและธุรกิจ
 • การบริหารเวลา : การจัดการเวลาและการวางแผนการทำงานเป็นทักษะสำคัญในการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มผลสำเร็จ
 • การคิดวิเคราะห์ข้อมูล : การสามารถทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจที่ดี
 • ทักษะการเรียนรู้เร็ว : การที่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็วและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น
 • ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดข้องและการปรับตัว : การที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *