ECO

ECO : Amazing Thailand ชวนเที่ยวถิ่นนิยมเชียงดาว ดึงนทท. ต่างประเทศเรียนรู้วิถีชุมชน

ทุกพื้นที่ทุกถิ่นมี มูลค่า คุณค่า เป็นของตัวเอง ต้องการ […]

ECO : Amazing Thailand ชวนเที่ยวถิ่นนิยมเชียงดาว ดึงนทท. ต่างประเทศเรียนรู้วิถีชุมชน

ทุกพื้นที่ทุกถิ่นมี มูลค่า คุณค่า เป็นของตัวเอง ต้องการพัฒนาถิ่นของคุณให้กลายเป็นถิ่นนิยม เพื่อทำตลาดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อ ถิ่นนิยม

คุณจิราวรรณ คำซาว นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และ ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็นเอ็กซ์ เฮลท์ตี้ โปรดักส์ จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาถิ่นต้องยกระดับให้ครบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในแต่ละถิ่นนั้นมีข้อดีที่โดนเด่น และแตกต่างกัน

ถิ่นนิยม ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นวิถีชีวิต จิตวิญญาณ​ รากความเป็นปัจจุบันของผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่นั้นๆ

สิ่งสำคัญที่พบความจริงนอกห้องวิจัย คือการได้เห็นคุณค่าองค์ความรู้ด้านการเกษตร จึงตัดสินใจกลับมาต่อยอดภูมิปัญญานั้น ตั้งกลุ่ม “ถิ่นนิยม” กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนเชียงดาวเห็นคุณค่า และนิยมในถิ่นฐานของตน พัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากร ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมผลักดันให้คนเชียงดาวทำเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

หน้าที่ของ ถิ่นนิยม คือ ลงไปศึกษาและดึงคุณค่าความโดดเด่นเหล่านั้นออกมาเป็นจุดขาย สร้างมูลค่าเพิ่ม จนกลายเป็นถิ่นนิยม

เราเริ่มต้นที่ดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เราสามารถทำให้เชียงดาวกลายเป็น ถิ่นนิยม ที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ต้องทำร่วมกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เพื่อเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้ามารู้จักความเป็นถิ่นนิยมนั้นๆ

ทุกพื้นที่ทุกถิ่นมีมูลค่าเป็นของตัวเอง เจ้าของถิ่นเท่านั้นที่ต้องหามูลค่านั้นให้เจอ เราอยากเชิญชวนเจ้าของถิ่นมาทำงานร่วมเรา ถิ่นนิยม

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *