ECONOMICS

ECONOMICS : กรมที่ดินสร้างอนาคตอสังหาริมทรัพย์ยั่งยืน

กรมที่ดิน และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด […]

ECONOMICS : กรมที่ดินสร้างอนาคตอสังหาริมทรัพย์ยั่งยืน

กรมที่ดิน และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการลงนามกรอบความร่วมมือ (MOU) ในการประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินการ และได้จัดทำหลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1 (Smart Governance on Land and Real Estate) ซึ่งจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และศึกษาดูงาน ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 และวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัติ ลมุนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมที่ดินในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ดูเนื้อหาบน Line Today

ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ มีช่วงที่จัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ทำความรู้จักกัน เพื่อให้เกิดเป็นการร่วมพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยมี รศ. สมควร โพธิ์ทอง เป็นผู้ดำเนินการกิจกรรม สำหรับการศึกษาดูงานนั้น ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ GRAND VALLEY ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานในเรื่องกลยุทธ์แนวคิดสไตล์ LIFE AND LIVING ได้รับเกียรติจาก คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (Real Estate Management and High-End Property Development) เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในระดับสูง โดยในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ตลาดที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนและการจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ระดับสูง การบริหารทรัพยากรที่ดิน การจัดการการเงินและการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ และเรื่องรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ในการจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนในวงการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในการวางแผนธุรกิจและการตลาดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสร้างและการจัดการสิ่งก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรนี้มักจะเหมาะผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมิติที่ซับซ้อนและทันสมัย ทำให้เป็นหลักสูตรที่มีความนิยมในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *