INVESTMENT

INVESTMENT : MAGURO ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 34.06 ล้านหุ้น-เข้า mai ใช้ขยายสาขาร้านอาหาร

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ยื่นไฟลิ […]

INVESTMENT : MAGURO ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 34.06 ล้านหุ้น-เข้า mai ใช้ขยายสาขาร้านอาหาร

บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยแต่งตั้งให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ MAGURO และที่เว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Maguro มีโอกาสแตะพันล้านในปี 2566 เติบโตขึ้นเกือบ 400% ใน 2 ปี

นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และผู้ร่วมก่อตั้ง MAGURO กล่าวว่า ปัจจุบัน MAGURO มีทุนจดทะเบียน 63.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 126,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 52.27 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 104,539,800 หุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 34,060,200 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 27.03% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยมาจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 21,460,200 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 17.03% และหุ้นเดิมเสนอขายโดย Holistic Impact Pte. Ltd จำนวนไม่เกิน 12,600,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 10.00%

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินไปขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงไม่จำกัดเพียงการขยายสาขา และการปรับปรุงสาขา , พัฒนาระบบจัดการและการผลิต และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงและต่อเนื่อง โดยในปี 2564-2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 387.61 ล้านบาท และ 665.85 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 71.78% และมีกำไรสุทธิ 9.57 ล้านบาท และ 31.36 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตสูงถึง 227.69% ในส่วนงวด 6 เดือนแรกในปี 2565 และปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 274.28 ล้านบาท และ 501.20 ล้านบาท ตามลำดับเพิ่มขึ้น 82.73% โดยมีกำไรสุทธิ 8.02 ล้านบาท และ 39.72 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นถึง 395.26%

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง MAGURO

นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง MAGURO ผู้นำร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส เปิดเผยว่า บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ประกอบธุรกิจร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีระดับพรีเมียม-แมส ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Give More Culture” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี ร้านอาหารภายในเครือ ทั้งหมด 3 แบรนด์ ได้แก่

1. ร้านซูชิและอาหารญี่ปุ่น “MAGURO” (มากุโระ)

2. ร้านปิ้งย่างเกาหลีพรีเมียม “SSAMTHING TOGETHER” (ซัมติง ทูเก็ตเตอร์)

3. ร้านชาบูและสุกียากี้ “HITORI SHABU” (ฮิโตริ ชาบู) สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแบบตามสั่งในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งในปัจจุบัน มีจำนวนสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 21 สาขา ประกอบไปด้วยร้านอาหาร MAGURO 12 สาขา ร้านอาหาร SSAMTHING TOGETHER 5 สาขา และ ร้านอาหาร HITORI SHABU 4 สาขา

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ MAGURO CATERING ในรูปแบบของ Event Catering และ Office Lunchbox และมีบริการจัดส่งอาหารโดยตรง ภายใต้ชื่อ MAGURO GO แพลตฟอร์มให้บริการอาหารญี่ปุ่นเดลิเวอรี่คุณภาพระดับพรีเมียมที่จัดส่งถึงที่ และในราคาและคุณภาพเทียบเท่าที่ร้าน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ 16 สิงหาคม 2566 และหลังการเสนอขายหุ้น IPO ได้แก่ Holistic Impact Pte. Ltd. ถือ 28.34% หลังขายหุ้น IPO จะลดลงเหลือ 13.52% นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ถือ 17.91% จะลดลงมาที่ 14.86% นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ ถือ 17.91% จะลดลงเหลือ 14.86% นายรณกาจ ชินสำราญ ถือ 17.91% จะลดลงมาที่ 14.86% และนายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ถือ 17.91% จะลดลงเหลือ 14.86%

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40.00% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *