ECONOMICS

ECONOMICS : นายกฯเบียร์ พาพัทยาคว้าเมืองโปร่งใส คุณธรรมสูง

ล่าสุด “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห […]

ECONOMICS : นายกฯเบียร์ พาพัทยาคว้าเมืองโปร่งใส คุณธรรมสูง

ล่าสุด “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” โดยให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้รางวัลความสำเร็จของข้าราชการ ให้เมืองพัทยาเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยประเมินความโปร่งใสเมืองพัทยาได้ 98.94 คะแนน แบบผ่านฉลุย และประกาศให้แก่ประชาชนทราบ เพื่อเป็นประโยชน์อันสูงสุด ดูเนื้อหาบน Line Today

ในการบริหารเมืองพัทยาให้ดียิ่งขึ้น คือ

  • อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน
  • ให้ความร่วมมือกับประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและไว้วางใจ
  • พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพ เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดความน่าสนใจต่อผู้พบเห็น
  • ปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

นายกฯเบียร์ นำพัทยาเป็นเมืองโปร่งใส เสริมดึงดูดนักท่องเที่ยว และการลงทุน ช่วยขับเคลื่อนประเทศด้วยความสุจริต

ซึ่งคะแนนดังกล่าวถือเป็นคะแนนที่สูงเกินคาด แล้วเป็นคะแนนยอดเยี่ยมจากปีที่แล้ว (ปี 2565) ที่ได้เพียง 76.24 คะแนน จึงทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่บริการประชาชนเรื่องการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อพัฒนาด้านท้องถิ่นอย่างมีศักยภาพจนสู่ช่วงภายใต้การบริหารของนาย ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาคนปัจจุบัน

โดยรางวัลที่ได้รับมาถือเป็นรางวัลความสำเร็จของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงานเมืองพัทยาที่ร่วมกันทำให้เมืองพัทยาเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสแก่ประชาชน อีกทั้งยังเสริมสร้างด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเมืองพัทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O Jane
About Author

O2O Jane

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *