BUSINESS

BUSINESS : แหลมทองรังนกคว้ารางวัล STAR 5 ดาว จาก ททท.

คุณธานัท เด่นสันติกุล และคุณสิตา พรศิวะกิจ สองพี่น้องทา […]

BUSINESS : แหลมทองรังนกคว้ารางวัล STAR 5 ดาว จาก ททท.

คุณธานัท เด่นสันติกุล และคุณสิตา พรศิวะกิจ สองพี่น้องทายาทรุ่นที่ 2 นำพาแหลมทองรังนกไทยคว้ารางวัล STAR 5 ดาว จาก ททท. ชูศักยภาพความเป็นผู้นำวงการรังนกไทยทั้งด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้รังนกนางแอ่นให้เป็นแลนด์มาร์กเมืองปัตตานี ดึงการท่องเที่ยวพุ่ง ดูเนื้อหาบน Line Today

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวใหม่ STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) เพื่อวัดระดับ และประเมินศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในไทย สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเกณฑ์ทั้ง 17 ข้อ ตามแนวทาง SDGs ของ UN ได้แก่

STGs 1 : ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ผ่านการนำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามากระจายสู่ระดับชุมชน

STGs 2 : ส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : จากการจัดหาในท้องถิ่นสู่การจัดการของเสีย

STGs 3 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สนับสนุนความปลอดภัยด้านสุขภาพ สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกช่วงวัย

STGs 4 : เสริมสร้างการศึกษาด้านการท่องเที่ยว : ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

STGs 5 : ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกเพศในทุกธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

STGs 6 : สร้างหลักประกันในการเข้าถึงน้ำสะอาด การจัดการน้ำ และสุขาภิบาลที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว

STGs 7 : เพิ่มการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสะอาดในภาคการท่องเที่ยว

STGs 8 : สร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจท้องถิ่น

STGs 9 : ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

STGs 10 : ลดความเหลื่อมล้ำของการจ้างงานสำหรับผู้พิการและคำนึงถึงความเท่าเทียมของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

STGs 11 : ความยั่งยืนและน่าอยู่ของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน

STGs 12 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว

STGs 13 : มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตั้งรับปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

STGs 14 : ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

STGs 15 : ส่งเสริมและกำกับดูแลระบบนิเวศบนบกและน้ำจืด

STGs 16 : การคำนึงถึงความปลอดภัยในภาคการท่องเที่ยว

STGs 17 : การบรรลุเป้าหมาย STGs ผ่านความร่วมมือหลายภาคส่วน

สำหรับรางวัล STAR 5 ดาว ที่แหลมทองรังนกไทยได้รับ คือ รางวัลสูงสุดที่ผู้ประกอบการจะต้องผ่าน STG 13 STG 16 STG 17 และผ่านเป้าหมายใดก็ได้ อีกไม่น้อยกว่า 9 STGs รวมทั้งหมด 12 เป้าหมายขึ้นไป ดูเนื้อหาบน Line Today

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *