MUTELU

MUTELU : มาสเตอร์อลิซ ชวนลูกหลานชาวจีนเที่ยวขอพรเทพจีนใกล้กรุง

ความเป็นมาของวันสารทจีน ‘วันสารทจีน’ มีที่มาจากความเชื่ […]

MUTELU : มาสเตอร์อลิซ ชวนลูกหลานชาวจีนเที่ยวขอพรเทพจีนใกล้กรุง

ความเป็นมาของวันสารทจีน
‘วันสารทจีน’ มีที่มาจากความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้า ที่มีมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่นฝั่งตะวันออก ซึ่งคนจีนที่นับถือลัทธิเต๋าจะมีความเชื่อว่าในทุกๆปีจะมีวันสำคัญ 3 วันที่เทพเจ้าจะอำนวยพรให้แก่มนุษย์ ได้แก่ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันสารทจีน ซึ่งมีความแตกต่างกับวันตรุษจีนตรงที่วันสารทจีนจะมีการเซ่นไหว้ ไป้ฮอเฮียตี๋ หรือ “ไหว้วิญญาณพี่น้องที่ดี” ด้วยวิญญาณเร่ร่อนหรือผีไม่มีญาติ เป็นธรรมเนียมที่สืบสานมาจากจีนโพ้นทะเล ดูเนื้อหาบน Line Today

แนะนำ 8 ศาลเจ้าที่ควรไปทำบุญ การเตรียมของไหว้ให้ถูก เล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าพ่อเสือ เกิดจากการที่คนไทยเห็นชาวแต้จิ๋วไหว้ ตั่วเหล่าเอี้ย ที่เชื่อว่าช่วยเสริมดวงชะตา ทำมาค้าขึ้น ช่วยปัดเป่าอุปสรรค จึงนิยมกราบไหว้และได้สร้างศาลเจ้าพ่อเสือขึ้นบริเวณเสาชิงช้า โดยอัญเชิญตั่วเหล้าเอี้ย, รูปปั้นเจ้าพ่อเสือ, เจ้าพ่อกวนอู และเจ้าแม่ทับทิม มาประดิษฐานไว้ให้ผู้คนมาสักการะ

ผู้คนมักนิยมมาขอพรศาลเจ้าพ่อเสือในเรื่องของการงาน การเงิน และโชคลาภ หากใครอยากให้การงานรุ่งเรืองหรืออยากให้อุปสรรคต่างๆในชีวิตหมดไป สามารถมาอธิษฐานขอพรกับเจ้าพ่อเสือได้กันเลย

หากตั้งใจขอพรเพื่อเสริมอำนาจบารมี ให้เตรียมสิ่งของดังนี้

 • ธูป 18 ดอก
 • เทียนแดงคู่เป็นเครื่องสักการะ
 • เครื่องเซ่นไหว้ ประกอบด้วย หมูสามชั้น ไข่สด และข้าวเหนียวหวาน

เดินทาง | บริจาคตรงถึงศาลเจ้า | เที่ยวแบบ Amazing Thailand ดูทั้งหมด

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ชาวจีนเชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำที่พ่อค้าเรือจีนจากแดนไกลเคารพบูชามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ด้วยเชื่อว่าจะเสริมความร่ำรวย รุ่งโรจน์ มีตำนานว่าที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ แต่เจ้าแม่ทับทิมไม่ไหม้ สร้างความน่าประหลาดใจให้กับผู้คน ด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงนิยมมาขอพรเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของสุขภาพกันเป็นส่วนมาก

นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้ว ผู้คนยังนิยมมากราบสักการะขอพรเจ้าแม่ทับทิมในเรื่องของการค้าขาย ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากเจ้าแม่ทับทิมอยู่คู่กับผืนน้ำที่ชาวจีนใช้ทำมาค้าขายมาตั้งแต่โบราณ ชาวจีนจึงขนานนามเจ้าแม่ทับทิมว่า ‘เจ้าแม่แห่งความเมตตา’

หากต้องการขอพรเจ้าแม่ทับทิมเรื่องสุขภาพให้เตรียมสิ่งของดังนี้

 • พวงมาลัย
 • ส้ม 9 ลูก
 • ขนมสาลี่ หรือ ขนมถ้วยฟู 1 ชุด
 • ชุดเพ้าหรือชุดกระดาษไหว้ ประกอบไปด้วย หงิ่งเตี๋ย 12 แผ่น , ตั่วกิม 1 พวง ธูป 3 ดอก เทียนแดง 1 คู่

ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เดินทางไปสักการะสะดวกมีอยู่ด้วยกัน 2 แห่งคือ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพาหุรัด และ ศาลเจ้าแม่ทับทิม เชิงสะพานซังฮี้

เดินทางศาลเจ้าแม่ทับทิมพาหุรัด | เดินทางศาลเจ้าแม่ทับทิมเชิงสะพานซังฮี้ | บริจาคตรงถึงศาลเจ้า | เที่ยวแบบ Amazing Thailand ดูทั้งหมด

ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) ถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุมากว่า 281 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2279 หรือในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ นอกจากนี้ยังเป็นที่กล่าวขานกันมานานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน เคยเสด็จมาสักการะเทพเจ้ากวนอูที่ศาลแห่งนี้ก่อนที่จะกรีธาทัพไปทำสงครามอีกด้วย

เทพกวนอู เป็นเทพที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ ผู้คนที่มากราบไหว้จึงมักขอพรในเรื่องของลูกน้องบริวาร ให้มีแต่คนเคารพนับถือ และต้องการเสริมบารมีให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

สำหรับของไหว้ที่ต้องเตรียมมาไหว้เทพกวนอูได้แก่

 • ธูป 3 ดอก
 • เทียนแดง
 • ตั่วกิม หรือ คอซี้ (กระดาษทองขอบทองสีส้ม เป็นรูปทองแท่งและเงินจีน) พร้อมธง 1 ชุด
 • เง็งเตี๋ย หรือ หงิ่งเตี๋ย/งิ่งเตี๋ย (กระดาษเงิน กระดาษทอง) 12 แผ่น
 • เพ้ากวนอู (เสื้อผ้า เครื่องทรงกระดาษเจ้าพ่อกวนอู 1 ชุด)
 • เครื่องไหว้ชุด ซาแซ คือ หมู ปลา เป็ด ห้ามใช้ไก่
 • ผลไม้ 3 ชนิด และที่ต้องมีคือ ส้ม 5 ผล
 • พวงมาลัย
 • น้ำมัน 1 ขวด
 • น้ำชาและสุราอย่างน้อย 3 ถ้วย

เดินทาง | บริจาคตรงถึงศาลเจ้า | เที่ยวแบบ Amazing Thailand ดูทั้งหมด

ศาลเทพไฉ่ซิงเอี๊ย

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ถือเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์ของชาวจีน และถึงแม้ว่าจะเกิดในยุคหลังเทพเจ้าองค์อื่นๆ แต่ผู้คนก็นิยมกราบไหว้บูชา เพราะคนส่วนหนึ่งเชื่อในเรื่องของโชคลาภ ความมั่งคั่ง ความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย จึงมักนำสิ่งของมีค่ามาวางไว้เพื่อเป็นการบูชา ในอดีตจะนิยมใช้หยก ผ้า หรือทองคำ แต่ในปัจจุบันจะนิยมใช้กระเป๋าสตางค์และสมุดบัญชี

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เลื่องลือในด้านโชคลาภ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ผู้คนจึงนิยมมาขอพรในเรื่องของโชคลาภและเงินทองกันเป็นส่วนมาก

ของไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยที่นิยมนำมาขอพรเรื่องโชคลาภ ได้แก่

 • รูปปั้นของเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
 • แจกันดอกไม้สด 1 คู่
 • เทียนแดง 1 คู่
 • กระถางธูป 1 ใบ (เมื่อกราบไหว้เสร็จให้อัญเชิญเข้าบ้านและตั้งบูชาไว้ตลอดปี)
 • ธูป 5 ดอก
 • หงิ่งเตี๋ย 12 ชุด
 • กิมหงิ่งเต้า 1 คู่
 • เทียงเถ่าจี๊ 1 ชุด
 • ผลไม้มงคล 5 อย่าง
 • สาคูแดงต้มสุก 5 ถ้วย
 • น้ำชา 5 ถ้วย
 • ข้าวสวย 5 ถ้วย
 • เทียบเชิญแดง 1 แผ่น
 • เทียบเชิญสีเขียว 1 แผ่น
 • ขนมจันอับ 1 จาน
 • เจฉ่าย 5 อย่าง (เช่น เห็ดหอม, เห็ดหูหนู, ดอกไม้จีน, วุ้นเส้น, ฟองเต้าหู้)
 • และที่ต้องมีขาดไม่ได้เลย คือ กระเป๋าสตางค์ หรือ ธนบัตรที่มีเลขมงคล เช่น 8 และ 9 เรียงกัน

เดินทาง | บริจาคตรงถึงศาลเจ้า | เที่ยวแบบ Amazing Thailand ดูทั้งหมด

ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย

ที่มา : https://th.trip.com/moments/detail/bangkok-191-14307706?locale=th-TH

องค์เจ้าพ่อเห้งเจีย หนึ่งในเทพที่มาจากวรรณกรรมจีน ซึ่งเป็นเทพที่มีอิทธิฤทธิ์ในด้านการปราบศัตรูหมู่มารของศาสนา มีความว่องไว ปราดเปรื่องเรื่องสติปัญญา ชาวจีนมีความเชื่อว่าถ้าหากได้มากราบไหว้แล้วจะขอพรได้สำเร็จดังคำขอสมความปรารถนาทุกประการ

องค์เจ้าพ่อเห้งเจีย เป็นองค์เทพที่ความสามารถในการปราบศัตรู ผู้คนจึงมักมานิยมขอพรในเรื่องของการงาน การเรียน และช่วยปราบศัตรูคู่แข่ง และห้ามบนบานเรื่องใดๆเด็ดขาด ให้ขอพรด้วยความตั้งมั่นจะสำเร็จ ตั้งศรัทธาให้แนวแน่ก็พอ

การไหว้เทพเห้งเจียต้องเตรียมสิ่งของดังนี้

 • ลูกท้อสด
 • กล้วย 1 หวี หรือแอปเปิล ส้ม 4 ผล
 • น้ำชาจีน หรือถวายชาชงสำเร็จรูปแบบขวดแทนได้
 • เหล้าบ๊วย ถั่วลิสง ขนมซิ่วท้อ หรือบัวลอย

สำหรับศาลเจ้าพ่อเห้งเจียในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่งคือ ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย วัดสามจีน เยาวราช , ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุดโจ้ว เจ้าพ่อเห้งเจีย เพชรเกษม 48 และ ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย เทียนเต๋าพ้งไล้ตั้ว เพชรบุรี 36

เดินทางศาลเจ้าพ่อเห้งเจียวัดสามจีน | เดินทางศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุดโจ้ว เจ้าพ่อเห้งเจีย | เดินทางศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย เทียนเต๋าพ้งไล้ตั้ว | บริจาคตรงถึงศาลเจ้า | เที่ยวแบบ Amazing Thailand ดูทั้งหมด

ศาลเทพนาจา

เทพนาจา เป็นเทพจีนที่มีต้นกำเนิดจากอินเดีย มีฤทธิ์มาก เป็นเทพสวรรค์ผู้กตัญญู มีความเก่งกล้าสามารถ นาจาได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพสวรรค์ เทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ ทำหน้าที่เฝ้าปกป้องประตูสวรรค์ คอยปราบมารผจญ ขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้

หากใครที่กำลังประกอบธุรกิจแล้วบูชา เทพนาจา จะช่วยให้ธุรกิจนั้นเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จ และสามารถเอาชนะคู่แข่งโดยไม่เป็นรองใคร

โดยของที่ใช้ในการบูชาเทพนาจา ได้แก่

 • ผ้าสีแดงสำหรับปูโต๊ะบูชา
 • กระถางธูปหัวสิงห์
 • ธูป 5 ดอก
 • น้ำชา ดอกดาวเรื่อง
 • กล้วยหอม ส้ม องุ่นแดง

เดินทาง | บริจาคตรงถึงศาลเจ้า | เที่ยวแบบ Amazing Thailand ดูทั้งหมด

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เป็นศาลเจ้าที่อยู่คู่กับเยาวราชมาอย่างยาวนาน และเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งในกรุงเทพฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2445 ซึ่งนับว่าเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย ผู้คนจึงมักนิยมมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมให้ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ ให้ปราศจากโรคภัยต่างๆ และขอพรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง

สำหรับคู่รักที่ต้องการมีบุตรแนะนำให้มาไหว้ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม โดยการตั้งจิตอธิษฐานให้ดี เมื่อไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วต้อไปไหว้พระสังกัจจายน์ต่อ มีความเชื่อว่าถ้าอยากขอเด็กผู้ชายให้ลูบท้องด้านซ้าย แต่ถ้าอยากได้เด็กผู้หญิง ให้ลูบท้องด้านขวา ถ้าใจถึงหน่อยก็ให้บนว่า จะงดรับประทานเนื้อวัวตลอดชีวิต ก็อาจจะช่วยเร่งให้สมหวังเร็วขึ้น

ด้วยความที่เจ้าแม่กวนอิมเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ใสสะอาด จึงบูชาท่านด้วยน้ำสะอาดในภาชนะที่ใหม่และสะอาด ดอกมะลิ หรือ ดอกบัวสีชมพู หรือ สีขาว พร้อมธูป 9 ดอก

เดินทาง | บริจาคตรงถึงศาลเจ้า | เที่ยวแบบ Amazing Thailand ดูทั้งหมด

ศาลเจ้าอาเนี้ย (โป๊ยเซียน)

หากอยากได้พรครอบจักรวาลต้องมาไหว้โป๊ยเซียน ซึ่งหมายถึง เซียนแปดองค์ เป็นเทพที่ชาวจีนนับถือกันมาช้านาน และแต่ละองค์ มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แตกต่างกัน

หลี่เถียไกว่/ ทิก๋วยลี้ เซียนแห่งยาและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

หลวี่ต้งปิน/ ลื่อตั่งปิง เซียนแห่งธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม ปัญญาชน จินตกวี

จางกั๋วเหล่า/ เตียงก๋วยเล่า เซียนแห่งความมั่นคง ความมีอายุยืน และสุขภาพดี

หลานไฉ่เหอ/ น่าไฉ่ฮั้ว เซียนแห่งความอุดมสมบูรณ์และบุปผชาติ

เหอเซียนกู/ ฮ้อเซียงโกว เซียนแห่งความดีงาม ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู และการเกษตรกรรม

หันเซียงจื่อ/ฮั้นเซียงจื่อ เซียนแห่งการพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และการดนตรี

เฉากั๋วจิ้ว/ เชาก๊กกรู๋ เซียนแห่งยศถาบรรดาศักดิ์ ราชการ และความซื่อสัตย์

สำหรับของเตรียมไหว้โป๊ยเซียน ประกอบไปด้วย

 • ชา 8 ถ้วย
 • เหล้า 8 ถ้วย
 • หงึ่งเตีย 8 คู่
 • ดอกไม้หอม 2 ช่อ จุดธูป 3 ดอก
 • ผลไม้มงคล 5 อย่างเช่น ส้ม สาลี่ ทับทิม กล้วยหอม องุ่น

เดินทาง | บริจาคตรงถึงศาลเจ้า | เที่ยวแบบ Amazing Thailand ดูทั้งหมด

ดูเนื้อหาบน Line Today

หากต้องการให้เราออกแบบเส้นทางนำเที่ยวคล้องชะตาชีวิต เสริมบารมี กับเทพองค์ต่างๆให้ ติดต่อ มาสเตอร์อลิซ

ติดตามเรา
website : o2oforum
facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *