BUSINESS

BUSINESS : ธนาคารกสิกรไทยตั้ง รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย ได้แ […]

BUSINESS : ธนาคารกสิกรไทยตั้ง รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราคำตอบแทน ให้แต่งตั้ง นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ เป็น กรรมการและกรรมการผู้จัดการของธนาคาร เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

สำหรับประวัติการทำงานของก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ของ นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Arkansas at Little Rock ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานในวงการการเงิน ธนาคาร ประกัน และฟินเทค

อาทิ บริษัท Anderson Consulting (Accenture) จำกัด บริษัท จีอี มันนี่ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด และธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้  การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตังกล่าวแล้ว โดย นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ นับว่าเป็นกรรมการผู้จัดการที่มาจากคนนอกธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจรายย่อย

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *