CAREER

CAREER : รวมทักษะอนาคต 2030 พร้อมคอร์สอัพเกรดสกิล

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต 2030 อาจต้องรวมทักษะทางเทคโนโ […]

CAREER : รวมทักษะอนาคต 2030 พร้อมคอร์สอัพเกรดสกิล

ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต 2030 อาจต้องรวมทักษะทางเทคโนโลยีและทักษะทางอารมณ์ (soft skills) เพื่อทำให้คุณเป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งทางมาตรฐานทางวิชาชีพและทางจิตใจในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นี่คือรายการของทักษะและคอร์สที่อาจมีประโยชน์

ทักษะด้านเทคโนโลยี

 • การเขียนโปรแกรม : เรียนรู้ภาษาโปรแกรมพื้นฐานเช่น Python, Java, หรือ JavaScript และค่อนข้างได้สำคัญสำหรับทุกสาขาวิชา
 • วิทยาการข้อมูล (Data Science) : เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น Python, R, pandas, NumPy, scikit-learn.
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Blockchain) : เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมหลายแดน เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและการประยุกต์ใช้งาน Blockchain

ทักษะด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา

 • การคิดระเบียบและแก้ไขปัญหา : เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหาและสร้างแผนการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ
 • การเรียนรู้สมรรถนะทางอาชีพ : คอร์สที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสายงาน

ทักษะด้านการสื่อสาร

 • การเขียนและการสื่อสาร : เรียนรู้การเขียนรายงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • การนำเสนอ : คอร์สที่เกี่ยวกับการนำเสนอและการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างการสื่อสารที่มีความกระชับ

ทักษะด้านความองค์รวมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • การทำงานร่วมกับทีม : เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาโครงการ.
 • การประสานงานและการเล่าเรื่อง : คอร์สที่เกี่ยวกับการประสานงานและการเล่าเรื่องเพื่อเชื่อมโยงกับผู้อื่นและสร้างความเข้าใจ

ทักษะด้านการนำการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้

 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต : คอร์สที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการคิดอย่างสร้างสรรค์
 • การปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ : เรียนรู้วิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

 • การคิดนวัตกรรม : เรียนรู้วิธีการสร้างแนวคิดใหม่และการสร้างนวัตกรรมในสาขาวิชาของคุณ
 • การเรียนรู้เรื่องอนาคต : คอร์สที่เกี่ยวกับการคิดเรื่องอนาคตและสร้างวิสัยทัศน์

การอัพเกรดทักษะเหล่านี้สามารถทำได้ผ่านคอร์สออนไลน์ มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในงานจริงจะเสมอมีความสำคัญอยู่ด้วย เพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางเทคโนโลยีและทางอารมณ์ในการพร้อมสำหรับอนาคต 2030 ที่กำลังเรียบร้อย

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *