TREND

TREND : Hydrogen Hub Thailand ความท้าทายใหม่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดเอเซีย

กระแสการพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean energy) ได้รับความสนใจ […]

TREND : Hydrogen Hub Thailand ความท้าทายใหม่ของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดเอเซีย

กระแสการพัฒนาพลังงานสะอาด (Clean energy) ได้รับความสนใจจากรัฐบาลและผู้ประกอบการเอกชนในทศวรรษนี้เป็นอย่างมาก ด้วยปัจจัยด้านแรงบีบที่มีต่อรัฐบาลจากข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่ต้องการลดปัจจัยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งจากถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือปิโตรเลียม อีกปัจจัยที่สำคัญคือ ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดได้ถูกจัดเป็นให้อุตสาหกรรม S-Curve หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรืออุตสาหกรรมมูลค่าสูงที่ เป็น mega trend ของโลก ซึ่งผู้ประกอบการทุกระดับต่างกระโจนสู่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและซับพลายเชน

กฟผ. แสดงความมุ่งมั่นและความท้าทายของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไฮโรเจนของเอเซีย

นายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการกฎบัตรไทย กล่าวว่า กรณีของไทย กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประกาศนโยบายอย่างชัดแจ้งในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการปรับเปลี่ยนต้นทางของพลังงานดั้งเดิมมาเป็นพลังงานสะอาด โดย กฟผ.ได้กำหนดเป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ให้ได้ในปี ค.ศ.2050 และร่วมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในไทยและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการใช้พลังงานสะอาด ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.2021 กฟผ.และหน่วยงานชั้นนำของไทยและสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย กฟผ. บริษัท เอทีอี จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก้ กรุ๊ป และบริษัท Bloom Energy Corporation จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือพัฒนาไฮโดรเจนเพื่อเป็นพลังงานแห่งอนาคต ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization)

O2O

นับจากการลงนามดังกล่าว กฟผ.ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนมาโดยตลอด จนกระทั่งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากหน่วยงานและกิจการเครือข่ายพันธมิตร ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กฟผ.จึงร่วมกับ บริษัท โรนิตรอน จำกัด ในฐานะผู้แทนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ Bloom Energy Corporation และกฎบัตรไทย สมาคมการผังเมืองไทย จัดการประชุมปฏิบัติการสร้างความร่วมมือกระตุ้นการลงทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางกรีนไฮโดรเจน หรือ Hydrogen Hub Thailand 2023 ซึ่ง กฟผ.โดย นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการ จะเป็นผู้บรรยายสรุปแนวทางการส่งเสริมการลงทุน Green Hydrogen สำหรับประเทศไทย

ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง เทคโนโลยี Green Hydrogen เพื่อการพัฒนาพลังงานสะอาด: ความร่วมมือระหว่างไทย และ สปป.ลาว โดย รศ.ดร.วิศนุรักษ์ เวชสถล ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมพลังงาน บริษัท โรนิตรอน จำกัด และนายอนุชา มาจำปา Country Head: Frost & Sullivan ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี Green Hydrogen พร้อมกับการเสวนาแนวทางการนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการใช้ Green Hydrogen เป็นพลังงานหลักในพื้นที่เขตนวัตกรรม นิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการผลิตของไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกิจการที่อยู่ระหว่างเตรียมการนำพลังงานไฮโรเจนปรับใช้ ได้แก่ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเป็นวิทยากร และบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด โดย ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจนวัตกรรมเป็นวิทยากร

นอกจากนั้น เพื่อกระตุ้นการลงทุนเทคโนโลยีไฮโดรเจนของภาคเอกชนให้รวดเร็วขึ้น กฟผ.จึงได้เชิญผู้แทนของธนาคารกรุงไทยกล่าวถึงแนวทางการสนับสนุน Green Funding สำหรับโครงการ Green Hydrogen & Carbon Neutrality ซึ่งหลังจากการเสวนา ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แสดงความเห็นแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่วมลงทุนกับ กฟผ.และกลุ่มบริษัท เอไอเอฟ กรุ๊ป (AIF Group) ธุรกิจยักษ์ใหญ่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่ผู้บริหารระดับสูงได้เดินทางเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

นายไพรัช แสงเกลี้ยง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม บริษัท โรนิตรอน จำกัด กล่าวโดยสรุปว่า การประชุมในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพันธมิตรและเครือข่ายพลังงานสะอาดของ กฟผ. ในสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี พ.ศ.2050 แล้ว ยังเป็นการแสดงความมุ่งมั่นและความท้าทายของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและเทคโนโลยีไฮโรเจนของเอเซีย นอกจากนั้นแล้ว ยังนับเป็นการสร้างความมั่นใจให้องค์กรสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ได้เชื่อมั่นในพันธะสัญญาที่ไทยได้ลงนามไว้ ในการเป็นประเทศต้นแบบอีกแห่งที่ร่วมผลักดันให้เกิดการลดปัจจัยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการสร้างความยั่งยืนให้กับโลก

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *